Hondenschool voor alle rassen TeamSpirit

Tien puppy tips

1. Straf

Straf de pup nooit met fysiek geweld. Zorg ervoor dat ook de kinderen dit niet doen.

Wanneer het beestje jou of de kinderen niet leuk vindt (en dat is zo wanneer je hem

pijn doet), dan zal hij je niet vertrouwen en niet naar je luisteren.

Erger nog, de kans dat hij zal bijten wordt aanzienlijk groter. 


2. Bravo

Beloon goed gedrag met een  koekje en  lofzang bv. wanneer hij buiten plast,

gaat zitten op commando, op zijn speelgoed bijt, …

Wees niet bang voedsel te gebruiken als motivator. Later - wanneer hij doet wat je zegt - kan je het aantal hapjes minderen maar wel de goedkeurende opmerkingen behouden.

Wanneer je roept en tiert bij slecht gedrag en goed gedrag negeert, behoudt je het slechte gedrag.

Negeer hem enkel wanneer hij bijvoorbeeld blaft of springt, en wees enthousiast wanneer hij doet wat je wilt.


3. Plassen

Start zo snel mogelijk met zindelijkheidstraining. Wees consistent en geduldig.


4. Vriendjes

Start snel met ’socialiseren’ van de pup. Zijn eerste 16 weken bepalen in grote mate de rest van zijn leven.

Veel baasjes realiseren zich niet hoe belangrijk dit is. Een goede socialisatie zorgt ervoor hoe je pup zich in de toekomst zal gedragen: breng hem dagelijks in contact met andere volwassenen, kinderen en andere honden.


5. Aanraken

Oefen dagelijks activiteiten die aanraking vereisen. Zo worden baden, borstelen, pootjes, oortjes reinigen en tanden kijken, enz. plezieriger. Alsook  voor U als voor je dierenarts. Ga belonend tewerk, alle dagen een beetje meer.

Stap voor stap werken.

Voorbeeld: Start met de lip een beetje naar boven te duwen. Wanneer hij dit toelaat reageer je enthousiast, belonend. Probeer dit dagelijks te herhalen door telkens de lip een beetje langer naar boven te schuiven. Na een paar weken zal de pup dit zonder problemen toelaten. Gebruik een gelijkaardige opbouwende techniek om te borstelen, pootjes kijken, oortjes kijken, enz. Start je met het borstelen gebruik eerst de achterkant van je borstel om je pup te laten gewennen aan deze aanraking.


6. Bijten

Leer je pup wat ‘Niet Bijten’ betekent en betrek ook hier je kinderen. Bijten is een natuurlijke activiteit van een hond. De uitdaging bestaat erin de hond een ‘zachte beet’ aan te leren en dat contact met de menselijke huid niet kan.

Hoe je nu omgaat met het ’spelend bijten’ beïnvloedt het bijtgedrag van de volwassen hond:

Sta de hond toe al spelend te bijten. Wanneer hij wat harder doorbijt, roep je luid ‘Auw!’ zo dat hij stopt gedurende een aantal seconden. Negeer hem volledig. Laat hem na verloop van tijd terug toe te speelbijten en roep weer ‘Auw!’ en stop te spelen. Wanneer je pup niet op de ‘auw’ reageert, stop je gewoon met spelen en negeer de hond een paar minuten. Blijf deze oefening herhalen. De tweede stap is ook het spelend bijten niet langer toe te laten en ‘Auw!’ te roepen bij elk bijtcontact.


7. Knabbelen

Maak je pup duidelijk op welke dingen hij wel dan niet mag knabbelen. Dit vermijdt dat de hond veroordeeld wordt tot een regelmatig verblijf in de bench. Ook op latere leeftijd kan ‘niet knabbelen’ aangeleerd worden.

Straf hem enkel voor het bijten van de poten van de koffietafel wanneer je hem ‘in volle actie’ aantreft. Roep ‘[naam], Foei’ en geef onmiddellijk een speelgoedje waarin hij wel mag bijten. Blijf dit herhalen. Wanneer je ‘na de feiten’ straft, associeert de hond de straf niet langer met het gedrag waarvoor hij gestraft word maar met zijn huidig gedrag. Breng hem niet in de war, zo zou je onbewust goed gedrag kunnen bestraffen. Zorg er voor dat hij voldoende bijt -speelgoedjes heeft.


8. Beweging

Wandel en speel dagelijks met je pup. Speeltijd is een belangrijk en plezierige interactie met je hond, zelfs wanneer

je maar 10 minuten beschikbaar hebt. ‘Pak Bal’, ‘Verstoppertje’ en ‘Koord Trekken’ passen perfect.

Wissel af met de commando’s ‘Zit’ en ‘Liggen’ en ‘Blijf’.


9. Veilig

Maak je huis ‘Puppy-Proof’.

  • Verwijder alle lectuur van de koffietafel. Papier = jamjam!
  • Tot je pup 8 - 10 maanden oud is laat je best geen voedsel of drank op een tafel liggen. Zo daag je hem niet uit tot ongehoorzaamheid.
  • Sluit de badkamer en toilet deuren. Toiletpapier is ook papier en de sterke geur van bleekwater spoort een hond aan tot exploratie.
  • Vuilnis bevindt zich best buiten het bereik van een hond.
  • Hou brandende kaarsen ver weg van de hond.
  • Kerstartikelen lijken leuk speelgoed maar zijn vaak gevaarlijk.
  • Berg medicijnen goed op.
  • Enz……


10. Geniet

Dat vooral!! Geniet van je pup. De basis voor de verdere relatie met je hond wordt nu gelegd.


Heb je nog vragen, vraag het aan je instructeur of dierenarts.
Klik op het hondje om terug te gaan