Ere-Voorzitter

Renaat Covents


Voorzitter

Christianne Beyltjens


Algemeen secretaris

Debbie Giblen


Penningmeester

Chantal Mols


Secretariaat algemeen onthaal

Femke Heyrman


Ledenbestand

Chantal Mols


Agility & Hoopers - Wedstrijden

Christien Aerts


Terrein- en materiaalverantwoordelijke

Jimmy Neij


Raadslid

Griet Bracke


Raadslid

Nicky Devos