Algemene ledenvergadering


ZATERDAG 27 JANUARI 2024 - 14.00 UUR


Alle werkende leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering

van HvARTSvzw.

 

Uiteraard is het dan geen training.


BRIO reglement :

Art.16 Alle werkende leden, die minstens 2 jaar aaneensluitend na datum van inschrijving aangesloten zijn bij HvARTS vzw, zijnde de raad van bestuur, instructeurs, 1ste begeleiders hebben stemrecht op de algemene- en bijzondere algemene ledenvergadering.


Kan U echter niet aanwezig zijn, gelieve ons secretariaat te verwittigen :

Tel. 0496/80 12 99 of via mail hvarts2006@gmail.com 


Adres : HvARTSvzw

            Sportcomplex Braderick

            Smisstraat

            9120 Vrasene


Tevens vragen we al onze werkende leden het inentingsboekje van je hond(en) ter controle mee te brengen en te bezorgen aan onze secretaris op deze ALV of op de eerst volgende training indien u niet aanwezig kan zijn op deze ALV.


Let wel :

Enkel leden die hun lidgeld 2024 hebben voldaan, hebben aanwezigheids- en spreekrecht op

deze algemene vergadering.