Hondenschool voor alle rassen TeamSpirit

 

Waarom is/wordt mijn hond agressief?

Mijn hond bijt nooit... zeg nooit, nooit !!!!

Elke hond kan in een situatie gebracht worden, dat hij zou bijten.

De bijtdrempel ligt bij elke hond op een andere grens.

Lage bijtdrempel : bijt al bij geringe prikkel

Hoge bijtdrempel : bijt pas bij ernstige provocatie

Agressie kan je omschrijven als  "dreigend gedrag ten opzichte van andere levende wezens".


Diverse gedragingen van kwaad tot erger :

 • Aanstaren (vaak met verwijde pupillen)
 • Borstelen  (haren in de nek en/of rug komen omhoog te staan)
 • Verstijven (stijve houding met strakke poten)
 • Blaffen
 • Grommen
 • Neus rimpelen
 • Lip trekken
 • Tanden ontbloten
 • Uitvallen (happende beweging richting tegenstander)
 • Aanvallen
 • Verwonden
 • Doden


Maar waarom worden onze honden soms agressief ?

Verschillende factoren kunnen invloed hebben op agressief gedrag :  genetisch bepaald, ervaringen, het geslacht, de ontwikkeling, de leeftijd, hormonale status, fysiologische staat en prikkelingen van buitenaf, zijn gezondheid.


Soorten agressie


Dominante agressie 

Is een van de meest voorkomende vormen van agressie. Het gedrag bestaat uit agressieve handelingen ten opzichte van een of meerdere leden van het gezin of andere huisdieren. Honden zijn roedeldieren en zien mensen als deel van die roedel. Honden denken en leven in rangen. Als een hond denkt dat hij hoger in rang is, heeft hij het recht de andere te bestraffen. Hij zal trachten te bijten in je nek of aangezicht.

Zorg ervoor  dat je hond altijd de laagste in rang is.


Territoriale agressie 

Dit soort van agressie is vooral gericht naar personen en dieren buiten de roedel. De hond wil zijn gebied, zijn territorium of eigen gezin / roedel  verdedigen - beschermen tegen indringers.


Intermannelijke agressie 

Twee reuen maken vaker ruzie over territorium of dominantie.


Intervrouwelijke agressie

Komt minder voor, maar in de meeste gevallen tussen twee teven die in hetzelfde huis wonen.


Roofagressie 

Is gericht op alles wat de hond als "prooi" beschouwt, meestal andere dieren (katten, vogels, konijnen,...) maar ook iets anders dat snel beweegt (auto's, fietsers,...) najagen, aanvallen,verwonden en/of doden.


Angstagressie 

Als de hond zich bedreigd  voelt  (voor iets of iemand) en niet weg kan. Hij zal zich groot maken, nekharen overeind = dominant / actief verdedigend. Hij zal niet opspringen maar gewoon bijten in het dichtst bijzijnde lichaamsdeel (actief verdedigend reflex).

Een angstige hond kan ook  anders reageren : staart tussen de poten gedrukt, klein en onderdanige houding, vluchtweg zoeken (passieve verdedigende  reflex).


Moederlijke agressie

Een teef met pups kan zich agressief gedragen tegen iedereen die in haar ogen te dichtbij komt. Ook schijndracht kan deze vorm van agressie uitlokken, de teef verzamelt alle soorten speeltjes (pups) en zal ze ook verdedigen.


Pijnagressie

Agressief gedrag  als een persoon of dier hem pijn doen. Kan ook voorkomen uit acute of chronische pijn beleving, of de associatie daarvan. Als een persoon hem op een vroegere pijnlijke plek aanraakt.  (hij linkt dit aan :  pijn / ik wil geen pijn = agressie = ik wil niet dat je me pijn doet !)


Spelagressie

Spel mag behalve spelagressie geen andere vorm van agressie opwekken. Spelagressie heeft als kenmerk dat er ontspanning is in de kaken en de mimiek van de kop. Dus geen opgetrokken lippen en  geen schitterend gebit. Vaak zien we bij spel dat de open kant van de oren zijwaarts gericht is. Spel mag geen angst opwekken. Spel mag geen pijn veroorzaken.


Bezitagressie

Ter verdediging van verworven bezittingen zoals voedsel, speeltje, leiband, kluif, eigen territorium, enz... rangen en standen spelen hier wel een rol, maar zijn niet alles bepalend. Een teef kan haar pups zeer agressief verdedigen tegen een ranghogere hond.


Omgerichte agressie

Agressie richt zich op iets of iemand anders dan de bron van die agressie waardoor spanning afvloeit.


Intraspecifieke agressie

Tussen dezelfde soort, concurrentie om voedsel, ruimte, voortplanting,territorium


Voedselagressie

Betekent dat de hond zijn voedsel wil verdedigen, uit angst dat U zijn voedsel zal afpakken. In de natuur eet eerst de ranghoogste,wanneer zij klaar zijn met eten, dan pas mogen de ranglagere eten. Er bestaat een gouden regel : wat je hebt gekregen blijft van jou. M.a.w. als de ranghogere hond een ranglagere hond toestaat om te eten, zal hij het ook niet meer afpakken. Gegeven = gegeven


Noodweeragressie

Mensen kennen geen bijtrem, als ze doorgaan met straffen denkt de onderliggende hond dat hij wordt gedood en zal noodweeragressie vertonen. Geen enkele hond zal zich zomaar laten doden.


Geconditioneerde agressie

Is aangeleerde agressie.  De hond kan aanleren agressie als middel te gebruiken, wanneer hij heeft ervaren dat agressie succesvol  is.  Bv.: agressie door angst kan ontwikkelen naar een meer dominantere vorm van agressie. Gedrag dat succes boekt wordt herhaald. Hij heeft een betrouwbaar  middel gevonden om zich voor te doen als een zelfverzekerde, stoere vechtersbaas  (maar opgepast, achter dat zelfverzekerde, stoere leeft nog steeds die angstige hond).


Idiopatische agressie

Betekent dat er geen duidelijk aanwijsbare reden is voor de agressieve reactie. Het treedt op de meest onvoorspelbare momenten op zonder waarschuwing. Dit is een zeer gevaarlijke vorm van agressie, door het ontbreken van een duidelijke aanleiding en afwezigheid van waarschuwingssignalen. Tijdens deze agressieve uitbarsting is het onmogelijk ze af te leiden of veilig te benaderen. Soms kan dit veroorzaakt worden door een tumor of epilepsie. Maar het kan ook veroorzaakt zijn door een mentale stoornis. Deze vorm van agressie is niet te behandelen.


Zo mag je nooit straffen

 • Doorgaan met straffen als de hond zich overgeeft  (als de onderliggende hond zich overgeeft, stil op de rug ligt, soms piept en urine produceert, stopt de winnende/straffende hond onmiddellijk met bijten (bijtrem))
 • Achteraf straffen
 • Voor straf naar zijn plaats sturen
 • Straffen op zijn plaats


Een goede raad  :  laat je hond nooit alleen met kinderen
Klik op het hondje om terug te gaan